Fen Fakültesi
Koordinatörler

Biyoloji Bölüm Bologna, Erasmus, Farabi ve Mevlana Bölüm Koordinatörü:  

 Prof. Dr. Hülya KARADEDE AKIN

Yrd.Doç Dr. Hülya HOŞGÖREN

Fizik Bölüm Erasmus ve Mevlana Programları Koordinatörü

Doç. Dr. Zafer KÖYLÜ

Fizik Bölüm Farabi Programı Koordinatörü: 

Doç. Dr. Zafer KÖYLÜ

Fizik Bölüm Çift-Anadal Programı Koordinatörü:

Doç. Dr. Zafer KÖYLÜ

Kimya Bologna, Erasmus, Farabi ve Mevlana Bölüm Koordinatörü: 

Prof. Dr.Akın BAYSAL

 Dr. Bircan ÇEKEN TOPTANCI  

Fen Bilimleri Enstitüsü Bölüm Koordinatörü:

 Prof. Dr. Osman AKBA

Moleküler Bilyoloji ve Genetik Bölümü 

Prof. Dr. Kemal GÜVEN

Arş. Gör. Ufuk ÖZER

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.