Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Dicle Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Personel İletişim

Habibe AKTAŞ

Sekreter

Sekreterlik

8350

habibe.aktas@dicle.edu.tr

Ersen Murat ATEŞAL

Daire Başkanı

Daire Başkanı

8351

 ersen1968@hotmail.com

Sevgi EKMEKÇİLER

Şube Müdürü

İdari Hizmetler

8360

 sekmekci@dicle.edu.tr

Songül ATLI

Şube Müdürü

Teknik Hizmetler

8361

 songul.atli@dicle.edu.tr

Rıdvan ÜKELGE

V.H.K.İ.

Kataloglama Birimi

8362

 rukelge@hotmail.com

Songül AVCI

Uzman

Okuyucu Hizmetler

8363

songulavci@dicle.edu.tr

Duygu BEŞER

Kütüphaneci

Kataloglama Birimi

8364

 duygu.beser@dicle.edu.tr

Mehmet MALKOÇ

Memur

Ek-Bina

8365

-

İsmet ŞEN

Şef

Ek-Bina Sorumlusu

8366

 serhad_72@mynet.com 

Neslihan Nilğün İNCE

Şef

İdari Hizmetler

8367

 neslihan.ince@dicle.edu.tr

Kenan TEKİN

4/C

Isıtma - soğutma sistem görevlisi

8369

 kenantekin@gmail.com

Vestiyer

Vestiyer

Vestiyer Görevlisi

8370

 -

Behzat GEREN

Memur

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

8371

 behsatgeren@gmail.com

Mehmet AŞKIN

Memur

Evrak Kayıt – Yazı İşleri

8372

 mehmet.askin@dicle.edu.tr

Cumaali DALKILIÇ

Memur

Mutemetlik

8373

 cumaali.dalkilic@dicle.edu.tr

Toplantı Odası

Toplantı Odası

Toplantı Odası

8374

 --

Ek Bina Yönetici

Daire Başkanı

Daire Başkanı

8375

ersen1968@hotmail.com

İade İşlemleri

İade İşlemleri

Materyal İade İşlemleri

8376

 

Mehmet AKTARLI

4/C

Elektirik

8377

 

Kütüphane Güvenlik

Güvenlik

Kütüphane Ek Bina Güvenlik

8378

 

Temizlik Odası

Temizlik İşleri

Temizlik İşçileri

8379

 

Levent TOK

Kütüphaneci

Ödünç İade İşlemleri

8390

 kartal.tok@gmail.com

Filiz BALARI

Kütüphaneci

ILL İşl.(KİTS ve TUBESS)

8391

 filiz.balari@dicle.edu.tr

Gülhan ŞEKER

Vizeli İşçi

Kataloglama Birimi

8392

 --

Ödünç Verme

Ödünç Verme

Materyal Ödünç İşlemleri

8393

 --

Kütüphane Güvenlik

Güvenlik

Güvenlik

8394

 --

Rojbin AKINCA

Memur

Süreli Yayınlar

8395

 rjbn@windowslive.com

Selvi KARA DENİZ

Kütüphaneci

Kataloglama Birimi

8396

 selvikara1985@hotmail.com

Özlem KARABULUT

Kütüphaneci

Görsel İşitsel Salonu

8398

 k.ozlem2013@gmail.com

Resul AKKAYA

Tekniker

Bilgisayar Web, Online İşlemler

8398

  resul.akkaya@dicle.edu.tr

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.