Tezli Yüksek Lisans Formları

Elektronik Ortam Formu (Elektronik Ortamda Katılan Jüriler İçin)

FRM-527 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuç Formunu İndirmek için Tıklayınız.Genel Formlar

FRM-332 Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-333 Danışman Değişikliği Talep Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-338 Seminer Dersi Değerlendirme Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-335 Tez Konusu Öneri Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-336 Tez Konusu Değişiklik Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-334 İkinci Tez Danışmanı Talep Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-365 Tez-Proje Danışman Talep Formunu İndirmek için Tıklayınız.Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları

FRM-458 Savunma Öncesi Tez Biçimsel Değerlendirme Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-342 Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-343 Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-344 Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı Formunu İndirmek için Tıklayınız.Tez Savunma Sınav Formları

FRM-345  Tez Savunma Sınavı İlan ve Bildirim Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-346 Tez Savunma Sınavı Tutanağı Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-339 Jüri Tez İntihal Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-347 Kurum Dış Görevli Jüri Üyesi Bilgi Formunu İndirmek için Tıklayınız.


Tez Teslim Formları

FRM-       Tez İntihal İndirmek için Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-000 Tez Kabul Onay Sayfası Formunu İndirmek için Tıklayınız.
FRM-348 Tez Teslim Danışman Formunu İndirmek için Tıklayınız.

FRM-000 Mezuniyet-İlişik Kesme Formunu İndirmek için Tıklayınız.


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
6/17/2022Ek-3 Onay Sayfasıİndir