Dicle Üniversitesi 2023 İdare Faaliyet Raporu

01.03.2024


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunun 41'inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılmış 22.04.2021 tarihli "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince hazırlanan Dicle Üniversitesi 2023 Yılı Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İndir