Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgesel düzeyde kadın sorunlarına yönelik çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet edecek akademik ve sosyo-kültürel faaliyetler gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Merkez personeli Müdür, bir Müdür Yardımcısı ve bir Etkinlik Koordinatöründen oluşmaktadır.