Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Merkezi (DÜSİAMER-DURCENTERPOL) siyaset alanındaki güncel gelişmeler ve tematik çalışmalar hakkında akademik ve entelektüel bir birim oluşturmak amacıyla kurulmuştur. 

Merkezin temel amacı; araştırma konularında ulusal ve uluslararası akademik kurumlar ve birimler ile işbirliği yapmak, konferanslar, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlemek, yayın faaliyetleri yürütmek ve bu faaliyetleri desteklemek, kamu ve özel sektör kuruluşlarına projeler hazırlamak ve güncel konular hakkında tartışma platformları oluşturmaktır. DÜSİAMER-DURCENTERPOL ulusal ve uluslararası siyasetin kapsamına giren konularda araştırma ve çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Merkez hızla değişen dünyadaki dinamikleri yakından izleyerek küresel, bölgesel ve yerel düzeydeki gelişmeleri araştırma gündemine sahiptir.